China Agent Business Solution

1 ລ້ານລາຍການສິນຄ້າ ຈາກ Taobao, Tmall, 1688, JD ເຊື່ອມຂໍ້ມູນລົງເວັບໄຊ ແລະ

APP ຂອງທ່ານ. ສ້າງທຸລະກິດຈັດຊື້ສິນຄ້າຈາກຈີນ ແບບງ່າຍໆ ຄືກັບເວັບໄຊຊື່ດັ່ງ vcanbuy.combuylao.com ...

Odoo text and image block

ເຊື່ອມຖານຂໍ້ມູນມະຫຶມາອັດຕະໂນມັດ, ຈັດການອໍເດີງ່າຍ

ລອງລອງຄິດເບິ່ງວ່າເອົາລາຍການສິນຄ້າ 1.5 ລ້າຍລາຍການ ເຂົ້າເວັບໄຊດຽວໄດ້ແນວໃດ?

Odoo image and text block

ຮອງຮັບຫຼາຍພາສາ

ແປພາສາລາວເປັນພາສາຈີນຄົ້ນຫາສິນຄ້າໄດ້ງ່າຍ, ແປພາສາຜ່ານ Google Translate ອັດຕະໂນມັດ. ຕ້ອງການເພີ່ມພາສາໄທ, ລາວ, ຈີນ, ອັງກິດ ... ໄດ້ 108 ພາສາ. 

ຮອງຮັບຫຼາຍສະກຸນເງິນ

ຮັບສະກຸນເງິນກີບ, ບາດ, ໂດລ່າ ແລະເງິນຢວນ ຕັ້ງຄ່າເພີ່ມບັນຊີ BCEL ຮັບເງິນຜ່ານທະນາຄານລາວໄດ້.

ຕັ້ງລາຄາສິນຄ້າຕາມເປີຊັນ, ຕາມໝວດສິນຄ້າ.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

ຫຼາກຫຼາຍແຫຼ່ງສິນຄ້າ

ຮອງຮັບ ສັ່ງຊື້ ຫຼື ຈັດຊື້ສິນຄ້າຈາກ Taobao.com Tmall.com Jd.com 1688.com ແລະ ແຫຼ່ງສິນຄ້າໂຮງງານ ອື່ນໆ.

ຮອງຮັບລະບົບເສີມເພີ່ມເຕີມ

ຕ້ອງການພັດທະນາຟັງຊັ່ນເພີ່ມ ສາມາດເພີ່ມໄດ້ ເຊັ່ນ: ປະຫວັດການ

ຄົ້ນຫາ, ເຊື່ອມ Google ເພີ່ມຍອດຂາຍ ...

Odoo text and image blockSystem  packages  

 

ຄ່າ server hosting ເລີ່ມຕົ້ນ
$25ຕໍ່ເດືອນ


(ຖານຂໍ້ມູນໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ)

ລະບົບ ເວັບໄຊ
$9,999 ເລີ່ມຕົ້ນ
WHATSAPP
ທົດລອງ ຟຣີ
$0

All plans include


Free update

One-click to upgrade to the latest version from the backed

Modern Design

We recommend the Journal theme for our software, you can customize from preset designs

Extension Package

Get many great essential features from our addon packages and pay as low as 9.9usd per year

Paid Extensions

Pay monthly and try our great featured extensions. increase your sales significantly

Free Documentation

Step by step guide to using our system and improve conversions

Ticket Support

Submit ticket and receive quick support from us

 10 Years on-going development

 More than 3 big versions and 100 minor upgrades